top of page

+353 (0)1 904 1130

mån-fre  09.00 - 17.30 GMT

FÖRFRÅG PÅ TELEFON

FRÅGA ONLINE

+353 (0)1 904 1130

Golf Tour Förfrågan

(4 - 10 Nätter)

Golfuppehåll Förfrågan 

(1 - 3 Nätter) 

09.00 - 17.30 GMT

Måndag till Fredag

Golf Tour Förfrågan

(4 - 10 Nätter)

Golf Tour Förfrågan

FRÅGA ONLINE

Måndag till Fredag

Fråga nu

Allmänna Villkor.

mygolfGroup Travel team photo

För skräddarsydda golfupplevelser till Irland, prata med vårt team av golfexperter idag!

Komma igång

Börja planera din golfresa.

Villkor & Allmän information.

Nedanstående villkor utgör grunden för alla avtal mellan 'Kunden' och mygolfGroup Travel. När du kontaktar mygolfGolf Travel för att boka din golfresa, utser du dem att fungera som din agent för att få de efterfrågade tjänsterna åt dig. När mygolfGroup Travel har gjort det och du har bekräftat bokningen och betalat depositionen, tar mygolfGroup Travel ansvar för att tillhandahålla din resa från den tidpunkten och framåt.

Insättning och slutbetalning.

En ej återbetalningsbar deposition på 25 % krävs för att säkra din bokning. Återstoden (75%) betalas 60 dagar före resedatumet. Under vissa omständigheter kan insättningsbeloppet variera beroende på vilka golfbanor som ingår i din resplan.

Godkända betalningssätt?

mygolfGroup Travel accepterar följande betalningssätt:

 • Person-/företagscheckar utbetalda till MGG Media Ltd

 • Banköverföringar

 • Kredit-/betalkort

 • Onlinebetalningar

Observera att hanteringsavgifter kan tillkomma för ovanstående och priset som debiteras beror på vilken betalningsmetod som används. Dessa avgifter debiteras av relevanta betalningsbearbetningsföretag.

Bokningsbekräftelse.

När vi har mottagit din insättning via metoderna som anges ovan kommer vi att skicka en bekräftelse på din bokning via e-post till mygolfGroup Travel. Bekräftelsen kommer tydligt att ange saldot som ska betalas och datum då det förfaller. Se till att alla detaljer i denna bekräftelse är korrekta. I det osannolika fallet att din bekräftelse verkar vara felaktig eller ofullständig, vänligen kontakta en medlem av vårt team omedelbart så kommer vi att försöka göra de nödvändiga ändringarna. mygolfGroup Travel förbehåller sig rätten att göra ändringar i och rätta till fel efter att bokningar har bekräftats.

Resplan och dokument.

En detaljerad resplan och alla nödvändiga resedokument kommer att utfärdas vid full betalning av bokningen.

Avbokningar.

Meddelande om avbokning från en Kund måste skickas skriftligen till mygolfGroup Travel så snart som möjligt. Avbokningsavgifter varierar beroende på vilket resepaket som köpts. Vid avbokning tillkommer följande avgifter:

 • Om avbokning sker mer än 60 DAGAR före avresa debiteras en avbokningsavgift på 25 % av det totala paketpriset.

 • Om avbokning sker 29-20 DAGAR före avresa debiteras en avbokningsavgift motsvarande 50 % av det totala paketpriset.

 • Om avbokning sker 19-10 DAGAR före avresa debiteras en avbokningsavgift motsvarande 75 % av det totala paketpriset.

 • Om avbokning sker 9-0 DAGAR före avresa debiteras en avbokningsavgift motsvarande 100 % av det totala paketpriset.

mygolfGroup Travel förbehåller sig rätten att avboka en resa om omständigheterna så kräver. I händelse av en sådan avbokning kommer mygolfGroup Travel att göra en full återbetalning till resenärerna av alla betalningar som erhållits avseende resan. En sådan återbetalning av betalningar kommer att vara hela omfattningen av mygolfTravels skyldighet och ansvar gentemot kunder.

Återbetalningar.

Anspråk på återbetalning måste lämnas in skriftligen till mygolfGroup Travel inom 21 dagar efter resans slut. mygolfGroup Travel förbehåller sig rätten att avgöra berättigande till begärda återbetalningar. Eventuella återbetalningar som förfaller kommer att behandlas på samma sätt som de ursprungliga betalningarna gjordes och återbetalningen kommer att utfärdas inom 60 dagar efter skriftligt meddelande om detsamma. Eventuella återbetalningar till kreditkort kommer inte att inkludera några hanteringsavgifter som ingår i betalningen. Återbetalning kommer inte att utfärdas för någon oanvänd del av en resa, inklusive, men inte begränsat till, utebliven ankomst på golfbanor och boende.

Vad händer om vistelsen ställs in på grund av covid-19?

I händelse av att den bokade golfresan  ställs in på grund av Covid-19-restriktioner kommer vi att göra vårt bästa för att samarbeta med golfklubbarna och hotellen för att säkra en återbetalning eller ombokning av din resa.

Tillägg.

Ändring av resplanen kan göras och dessa måste skickas via e-post. Tillägg inkluderar:

 • Antal personer

 • Namn på personer

 • Datum för resan

 • boende

 • Golfbanor

 • Starttider

Resplanen kommer att prissättas om, vilket kan resultera i en skillnad från det ursprungliga priset. Alla ändringar och tillägg är beroende av tillgänglighet.

Webbplats och reklammaterial.

Vi gör vårt bästa för att hålla alla plattformar helt uppdaterade med aktuell och korrekt information. Så vitt känt är all information på webbplatsen och i annat reklammaterial från My Golf Group korrekt vid tidpunkten för publicering. Ändringar kan dock göras efter publiceringsdatumet och mygolfGroup Travel tar inget ansvar för eventuella utelämnanden eller fel. Om mygolfGroup Travel blir medveten om fel som väsentligt kan påverka ditt resepaket, kommer mygolfGroup Travel att vidta alla rimliga åtgärder för att informera dig i tid.

Varning.

mygolfGroup Travel eller någon av dess agenter eller anställda ska inte hållas ansvariga för:

 • Förlust, skada eller stöld av egendom eller personliga tillhörigheter, för personskada, olycka eller sjukdom.

 • Förlust av eller skada på egendom, skada på någon person som orsakats av något defekt, försummelse eller annan felaktig handling eller underlåtenhet, eller något fel i prestanda av något slag av ett transportföretag, leverantör eller leverantör.

 • Eventuella olägenheter, förlust av njutning, psykisk ångest eller annat liknande ärende.

 • Alla försenade avgångar missade reseanslutningar, ändringar av tidtabeller från flygbolag, byte av boende, uppsägningar av tjänsten eller ändringar i priser eller priser.

 • Eventuell avbokning eller dubbelbokning av bokningar eller biljetter utanför mygolfGroup Travels kontroll.

 • Förluster eller extra utgifter på grund av förseningar eller förändringar, karantän, sjukdom, strejker, krig, väder, Guds handlingar eller andra orsaker. Sådana förluster eller kostnader kommer att bäras av Kunden. Avbeställningsförsäkring rekommenderas starkt.

Om mygolfGroup Travel till följd av force majeure är skyldig att ändra eller avboka en resa, kan Kunden inte upprätthålla krav på ersättning. Force majeure avser varje händelse som mygolfGroup Travel eller någon av dess leverantörer inte med all vederbörlig omsorg kunde förutse eller undvika.

Genom att acceptera dessa villkor avsäger sig kunden alla anspråk mot mygolfGroup Travel eller någon av dess agenter eller anställda.

Klagomål.

mygolfGroup Travel strävar efter att säkerställa att kunden är helt nöjd med alla aspekter av sin resa. mygolfGroupTravel välkomnar all feedback, positiv eller på annat sätt, eftersom detta tillåter oss att kontinuerligt förbättra den service vi erbjuder våra kunder. I det fall en Kund har anledning att klaga kommer mygolfGroup Travel att reagera på frågan i fråga på ett professionellt och artigt sätt. Om en kund vill göra ett klagomål måste de meddela sin mygolfGroup Travel-representant och leverantören i fråga så att problemet kan åtgärdas i tid. Klagomål ska göras skriftligen till mygolfGroup Travel inom 21 dagar efter resans slut. mygolfGroup Travel och dess leverantörer kan inte hållas ansvariga för klagomål som inte mottagits skriftligen inom 21 dagar.

Introduktion.

mygolfGroup Travel handlar under MGG Media Ltd. I dessa villkor är mygolfGroup Travel ett företag registrerat i Irland, och "Kunden" hänvisar till den eller de personer som använder de tillhandahållna tjänsterna av mygolfGroup Travel.

bottom of page