top of page

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 9 augusti 2021 och gäller för medborgare och lagliga permanentboende i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I denna sekretesspolicy förklarar vi vad vi gör med de uppgifter vi får om dig via https://www.mygolfgrouptravel.com. Vi rekommenderar att du läser detta uttalande noggrant. I vår behandling följer vi integritetslagstiftningens krav. Det innebär bland annat att:

 • vi anger tydligt för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter. Vi gör detta med hjälp av denna sekretesspolicy;

 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;

 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;

 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver även detta från parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;

 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller få dem korrigerade eller raderade, på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, data och lagringsperiod

1.1 Kontakt – Via telefon, e-post och/eller webbformulär

För detta ändamål använder vi följande uppgifter (namn, adress, stad, e-postadress, IP-adress och telefonnummer. Grunden för att vi kan behandla dessa uppgifter är samtycke som erhålls. Vi behåller dessa uppgifter tills tjänsten avslutas eller på annat sätt begärda.

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586_wed-processen baseras på dessa data:

     Samtycke erhållits

1.2 Nyhetsbrev

För detta ändamål använder vi följande data (namn, plats och e-postadress). Grunden för att vi kan behandla dessa uppgifter är samtycke. Vi behåller dessa uppgifter tills tjänsten avslutas eller på annat sätt efterfrågas.

återanvända textteman.

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586_wed-processen baseras på dessa data:

     Samtycke erhållits

    

2. Cookies

Observera att vår webbplats använder cookies och följer alla standardprocedurer.

3. Säkerhet

Vi är engagerade i säkerheten för personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast de nödvändiga personerna har tillgång till dina uppgifter, att åtkomsten till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder ses över regelbundet.

De säkerhetsåtgärder vi använder består av:

 • TLS / SSL

 • Säkerhetsprogramvara

4. Tredjepartswebbplatser

Denna sekretesspolicy gäller inte för tredje parts webbplatser som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dessa webbplatser.

5. Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Det rekommenderas att du konsulterar denna sekretesspolicy regelbundet för att vara medveten om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi aktivt att informera dig när det är möjligt.

6. Få åtkomst till och ändra dina data

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.

 • Rätt till åtkomst: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som är kända för oss.

 • Rätt till rättelse: du har rätt att komplettera, korrigera, ha raderat eller blockerat dina personuppgifter när du vill.

 • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla det samtycket och att få dina personuppgifter raderade.

 • Rätt att överföra dina uppgifter: du har rätt att begära alla dina personuppgifter från den registeransvarige och överföra den i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Rätt att invända: du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi följer detta om det inte finns befogade skäl för behandling.

​​​​

Se till att alltid tydligt ange vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar några uppgifter om fel person.

7. Skicka in ett klagomål

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

8. Kontaktuppgifter

För frågor och/eller kommentarer om vår cookiepolicy och detta uttalande, vänligen kontakta oss genom att använda följande kontaktuppgifter:

mygolfgroupTravel
Enhet K3, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare, Irland
Hemsida: https://www.mygolfgrouptravel.com
E-post: info@mygolfgrouptravel.com
Telefonnummer: +353 19041130

Team

Börja bygga din drömgolfsemester.

Prata med vårt engagerade team av golfexperter för skräddarsydda golfresor till Irland.

bottom of page